kpilogo shields

Розроблений спосіб належить до технології та обладнання для перероблення твердого вуглевмісного матеріалу і може бути використаний у хімічній і металургійній галузях промисловості, зокрема для одержання високоякісних електродних виробів. Спосіб забезпечує визначення всіх потрібних конструктивно-технологічних параметрів зазначеного процесу, що майже унеможливлює вихід бракованої продукції, а також знижує енергетичні, ресурсні й людські ресурси на проведення складних експериментальних досліджень.

Посилання на тези:

Спосіб визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесу екструзійного пресування електродних заготовок з вуглевмісної композиції /Тищенко О.С., Карвацький А.Я., Лелека С.В., Мікульонок І.О. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.6

Спосіб визначення раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесу екструзійного пресування електродних заготовок з вуглевмісної композиції - Завантажити.