kpilogo shields

Пропонований пристрій забезпечує зручне зберігання набору калібрувальних втулок і швидку їх заміну в разі переходу на випуск електродних заготовок іншого типорозміру, що істотно розширює технологічні можливості пристрою.

Посилання на тези:

Модернізація пристрою для пресування електродних заготовок / Тищенко О.С., Карвацький А.Я., Мікульонок І.О., Лелека С.В., А. Ю. Педченко. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.7

Модернізація пристрою для пресування електродних заготовок - Завантажити.