kpilogo shields

Представлено результати експериментальних досліджень та інженерних розрахунків впливу основних характеристик і параметрів пористих металевих волокнистих структур на початок закипання води на пористих поверхнях двофазних теплопередавальних пристроїв. Отрима-но емпіричну формулу, необхідну для інженерних розрахунків коефіцієнтів тепловіддачі в умовах, типових для зон нагрівання теплових труб і термосифонів, функціонуючих у складі хімічного та пакувального обладнання

Посилання на тези:

Особливості закипання води на пористих поверхнях теплопередавальних пристроїв хіміко-технічного призначення / Шаповал А.А., Панов Є.М., Стрельцова Ю.В., Руденок М.В., Мандрійчук О.М. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.8-10

Особливості закипання води на пористих поверхнях теплопередавальних пристроїв хіміко-технічного призначення - Завантажити.