kpilogo shields

Проаналізовано морфологію граничного шару полімеру біля поверхні вуглецевої нанотрубки. Визначено умови для отримання позитивного ефекту при наповненні густосітчастих термореактивних полімерних матриць жорсткими дисперсними частинками.

Посилання на тези:

Вплив дисперсного наповнювача на властивості полімерного зв'язуючого / Колосов О.Є., Сівецький В.І., Малащук Н.С., Романчук Б.В. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.18-20

Вплив дисперсного наповнювача на властивості полімерного зв'язуючого - Завантажити.