kpilogo shields

Розглянуто інформаційні джерела щодо середньої довжини і розмірів одиночних вуглецевих нанотрубок в агломераті, а також щодо самих розмірів агломератів. Проаналізовано часові параметри процесу диспергування для отримання достовірної інформації про напружено-деформований стан інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів.

Посилання на тези:

Перспективність застосування вуглецевих наномодифікаторів для виготовлення конструкційних елементів з інтелектуальних реактопластичних полімерних композитів / Колосов О.Є., Сівецький В.І., Малащук Н.С., Романчук Б.В. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.20-21

Перспективність застосування вуглецевих наномодифікаторів для виготовлення конструкційних елементів з інтелектуальних реактопластичних полімерних композитів - Завантажити.