kpilogo shields

Проведено літературно-патентний пошук в результаті якого запропоновано модернізацію валка валкових машин для перероблення полімерних матеріалів, яка дозволяє компенсувати теплові втрати поблизу кінцевих ділянок бочки валка.

Посилання на тези:

Валок валкових машин для перероблення полімерних матеріалів / Бардашевський О.В., Сівецький В. І. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с. 30-31

Валок валкових машин для перероблення полімерних матеріалів - Завантажити.