kpilogo shields

Запропоновано модернізацію валка валкових машин для перероблення полімерів, пластичних мас і гумових сумішей: каландрів і вальців. Нове виконання периферійних каналів валка забезпечує збільшення частки теплового потоку на кінцевих ділянках периферійних каналів, а отже – і вирівнювання температурного поля вздовж робочої поверхні бочки.

Посилання на тези:

Удосконалення валка валкових машин з периферійними каналами / Квітко Д.С., Мікульонок І.О. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с. 34

Удосконалення валка валкових машин з периферійними каналами - Завантажити.