kpilogo shields

Запропоновано модернізацію черв’яка екструдера, яка полягає у зміні конструкції наконечника, що забезпечується ефективне згладжування пульсацій потоку розплаву значної величини в широкому діапазоні як їх величин, так і швидкості змінювання, а отже й одержання продукції зі стабільними розмірами й формою.

Посилання на тези:

Модернізація черв’яка екструдера / Мойсєєв А. О. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с. 36

Модернізація черв’яка екструдера - Завантажити.