kpilogo shields

Запропоновано спосіб виготовлення кабельного виробу, який забезпечує збільшення площі поверхні контакту шарів комплексного покриття струмопровідної жили, що поліпшує якість кабельного виробу.

Посилання на тези:

Співекструзійна головка для формування багатошарового виробу або покриття / Романченко М.А., Мікульонок І.О., Сокольський О.Л.// Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.39

Співекструзійна головка для формування багатошарового виробу або покриття - Завантажити.