kpilogo shields

Наведено результати другої серії експериментальних досліджень залежності коефіцієнта тертя гранульованого полімерного матеріалу по металевій поверхні гвинтового каналу екструдера від тиску, побудовано та проаналізовано отримані залежності.

Посилання на тези:

Експериментальне дослідження залежності коефіцієнта тертя севілену марки 11104-030 від тиску у гвинтовому каналі екструдера за різних глибин каналу / Витвицький В.М., Мікульонок І.О., Сокольський О.Л.// Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.40

Експериментальне дослідження залежності коефіцієнта тертя севілену марки 11104-030 від тиску у гвинтовому каналі екструдера за різних глибин каналу - Завантажити.