kpilogo shields

Запропоновано модернізацію шнека у машині для лиття під тиском, яка полягає у поступовому збільшенні товщини черв’яка з зони дозування до зони пластифікації та додаванні додаткових витків.

Посилання на тези:

Модернізація шнека у машині для лиття під тиском /Горобей В.О. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.41

Модернізація шнека у машині для лиття під тиском - Завантажити.