kpilogo shields

Запропоновано модернізацію черв’яка у машині для лиття, яка полягає у поступовому збільшенні товщини осердя черв’яка з зони завантаження і стиснення до зони дозування, та додаванні змішувально-диспергувальної секції.

Посилання на тези:

Модернізація черв’яка у машині для лиття під тиском /Левінський Я.А. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.42

Модернізація черв’яка у машині для лиття під тиском - Завантажити.