kpilogo shields

Розглянуто екструзійну головку, за допомогою якої формуються полімерні труби. Визначено спосіб підвищення якості полімерних труб за рахунок вирівнювання температурного поля і покращення гомогенізації та можливість зміни діаметру при мінімальних затратах.

Посилання на тези:

Підвищення якості полімерних труб та можливість легкого регулювання діаметру виробів /Василевський М.О. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.51-52

Підвищення якості полімерних труб та можливість легкого регулювання діаметру виробів - Завантажити.