kpilogo shields

Розглянуто шляхи удосконалення екструзійних головок для виготовлення порожнистих виробів, та запропоновано технічне рішення.

Посилання на тези:

Модернізація екструзійної головки для формування трубчастого виробу /Сідоров Д.Е., Письменний О.С. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.53

Модернізація екструзійної головки для формування трубчастого виробу - Завантажити.