kpilogo shields

Розглянута доцільність застосування вдосконаленого механізму змикання напівформ прес-форми, яка веде до збільшення кількості гнізд прес-форми без суттєвого збільшення енергоємності і габаритів

Посилання на тези:

Модернізація механізму змикання литтєвої машини /Маснуха В.А., Сидоренко С.В. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.60-62

Модернізація механізму змикання литтєвої машини - Завантажити.