kpilogo shields

Описано призначення та принцип роботи барботера в черв’ячній машині

Посилання на тези:

Призначення та принцип роботи барботера в черв’ячній машині/ Поліщук О.В. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.66-67

Призначення та принцип роботи барботера в черв’ячній машині - Завантажити.