kpilogo shields

Описано принципи вибору і обґрунтування режимних параметрів формування реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів.

Посилання на тези:

Перспективність геометричного моделювання технічних засобів для одержання волокнистих реактопластичних композитів/Колосова О.П. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.69

Перспективність геометричного моделювання технічних засобів для одержання волокнистих реактопластичних композитів - Завантажити.