kpilogo shields

Розглянуто особливості проектування технології та устаткування для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів для мінімізації матеріальних і часових витрат.

Посилання на тези:

Особливості проектування технології та устаткування для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів/Колосова О.П. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.70-71

Особливості проектування технології та устаткування для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів - Завантажити.