kpilogo shields

Показано доцільність та принципи використання методології структурно-параметричного геометричного моделювання технічних засобів для одержання волокнистонаповнених реактопластичних композитів.

Посилання на тези:

Використання методології структурно-параметричного геометричного моделювання технічних засобів для одержання волокнистонаповнених реактопластичних композитів/Колосова О.П. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.74-77

Використання методології структурно-параметричного геометричного моделювання технічних засобів для одержання волокнистонаповнених реактопластичних композитів - Завантажити.