kpilogo shields

Проаналізовано перспективні напрями геометричного моделювання технічних засобів для ультразвукового одержання волокнистонаповнених реактопластичних композитів. Рішення вищезазначених задач буде сприяти підвищенню ефективності процесів та продуктивності обладнання.

Посилання на тези:

Перспективні напрями досліджень геометричного моделювання технічних засобів для ультразвукового одержання волокнистонаповнених реактопластичних композитів/Колосова О.П. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.77-79

Перспективні напрями досліджень геометричного моделювання технічних засобів для ультразвукового одержання волокнистонаповнених реактопластичних композитів - Завантажити.