kpilogo shields

Розглянуто шляхи утилізації полімерних відходів з метою скорочення постійно зростаючого обсягу відходів

Посилання на тези:

Шляхи утилізації полімерних відходів/ Шилович Т.Б. Коваленко І.В., Янцибаєв Д.С. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.84-85

Шляхи утилізації полімерних відходів - Завантажити.