kpilogo shields

Розглянуто технологію очищення картону в процесі утилізації, яка дозволяє очистити макулатуру від часток фарби та інших включень, які є шкідливими та небажаними у складі вторинного картону.

Посилання на тези:

Очищення картону в процесі утилізації/ Шилович Т.Б., Блайвас І.Ю. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.85-86

Очищення картону в процесі утилізації - Завантажити.