kpilogo shields

Запропоновано використання нової конструкції дозувального пристрою в автоматах, що фасують рідину, який є простішим за своєю конструкцією та надійнішим в експлуатації.

Посилання на тези:

Модернізація дозувального пристрою для рідин/ Вікарський Д.П. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.88-89

Модернізація дозувального пристрою для рідин - Завантажити.