kpilogo shields

Наведено аналітичні залежності процесу дифузії у багатофазних пакувальних плівкових системах, які можуть бути використані для проектування пакувальних плівкових матеріалів з необхідними і стійкими бар'єрними властивостями, у тому числі для багатошарових полімерних плівкових структур.

Посилання на тези:

Процес дифузії у багатофазних пакувальних плівкових системах/ Колосов О.Є., Сідоров Д.Е., Малецький С.В. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.96-100

Процес дифузії у багатофазних пакувальних плівкових системах - Завантажити.