kpilogo shields

Показано, що практика дозування неньютонівських рідин значною мірою відрізняється від дозування ньютонівських, що викликано значною відмінністю їх властивостей.

Посилання на тези:

Неньютонівські рідини: особливості їх властивостей та дозування/ Пігарєв Р.В., Івіцький І.І. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.101

Неньютонівські рідини: особливості їх властивостей та дозування - Завантажити.