kpilogo shields

Розглянуто шляхи удосконалення механізму пресування револьверного пресу та запропоновано технічне рішення для механізму пресування револьверного пресу

Посилання на тези:

Модернізація механізму пресування револьверного пресу/ Васильченко Г. М., Мироненко О. О. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.102-103

Модернізація механізму пресування револьверного пресу - Завантажити.