kpilogo shields

Запропоновано низку конструкцій пристроїв для дистанційного укладання кільцевих насадкових тіл (кілець Рашига) у масообмінному апараті, які забезпечують подібні гідродинамічні режими як всередині кожного насадкового тіла, так і між цими тілами.

Посилання на тези:

Засоби для дистанційного укладання кільцевих насадкових тіл у масообмінному апараті / Мікульонок І.О. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.104

Засоби для дистанційного укладання кільцевих насадкових тіл у масообмінному апараті - Завантажити.