kpilogo shields

Розроблено установку й методику для випробування гнучких зразків (плівкових, рулонних, сіткових тощо) на міцність під час розтягу.

Посилання на тези:

Установка для випробування гнучкого зразка на міцність під час розтягу / Сокольський О.Л., Мікульонок І.О., Швачко Д.Г. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.105

Установка для випробування гнучкого зразка на міцність під час розтягу - Завантажити.