kpilogo shields

Розроблено установку й методику для дослідження фізико-механічних властивостей кускових або сипучих матеріалів, зокрема для визначення величини коефіцієнта зовнішнього тертя цих матеріалів по різних поверхнях.

Посилання на тези:

Установка для визначення величини коефіцієнта зовнішнього тертя кускового або сипучого матеріалу / Витвицький В.М., Сокольський О.Л., Мікульонок І.О., Швачко Д.Г. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.106-107

Установка для визначення величини коефіцієнта зовнішнього тертя кускового або сипучого матеріалу - Завантажити.