kpilogo shields

Розроблений матеріал може бути використаний для виготовлення будівельних елементів різного призначення. Застосування нового наповнювача – замкнених та/або незамкнених полімерних стрічок – забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів на основі неорганічного зв’язуючого.

Посилання на тези:

Матеріал для виготовлення будівельних елементів / Євдокименко Ю.Ф., Мікульонок І.О., Швачко Д.Г. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.108

Матеріал для виготовлення будівельних елементів - Завантажити.