kpilogo shields

Розроблений спосіб належить до промисловості будівельних матеріалів і може бути використаний для виготовлення будівельних елементів різного призначення. Спосіб забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей одержуваного елемента будівельних конструкцій.

Посилання на тези:

Спосіб виготовлення елемента будівельних конструкцій / Євдокименко Ю.Ф., Сокольський О.Л., Мікульонок І.О. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.109

Спосіб виготовлення елемента будівельних конструкцій - Завантажити.