kpilogo shields

Розглянуто шляхи підвищення ефективності подрібнення матеріалу барабанного млина.

Посилання на тези:

Модернізація барабанного млина для подрібнення матеріалів / Борщик С.О., Касян Я.В. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.110

Модернізація барабанного млина для подрібнення матеріалів - Завантажити.