kpilogo shields

Розглянуто шляхи підвищення продуктивності з одночасним підвищенням довговічності за рахунок технічного результату, що полягає в зниженні динамічних навантажень на рухливі елементи млина в процесі роботи.

Посилання на тези:

Модернізація барабанного млина / Борщик С.О., Касян Я.В. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.112-113

Модернізація барабанного млина - Завантажити.