kpilogo shields

Розглянуто шляхи підвищення руйнування вихідної сировини барабанного млина з набагато більшим ступенем подрібнення.

Посилання на тези:

Модернізація барабанного кульового млина / Борщик С.О., Касян Я.В. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.113-114

Модернізація барабанного кульового млина - Завантажити.