kpilogo shields

Запропоновано модернізацію фільтруючого елементу у барабанному вакуум-фільтрі, яка полягає у зміні конструкції фільтруючого елемента шляхом заміни сита на металічну решітку, яка складається з дуги та стержнів, поверх якої кріплять фільтруючу тканину.

Посилання на тези:

Модернізація фільтруючого елементу барабанного вакуум-фільтру з внутрішньою поверхнею фільтрації / Федченко.Є.О. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.115

Модернізація фільтруючого елементу барабанного вакуум-фільтру з внутрішньою поверхнею фільтрації - Завантажити.