kpilogo shields

Досліджено конструкцію опірного механізму для підвищення ресурсоспроможності бандажів обертової печі випалювання. На основі чисельних експериментів вибране технічне рішення, що дозволяє зменшити величину напружень, підвищити ресурс роботи, надійність бандажу, корпусу, футерівки та збільшити термін їх експлуатації.

Посилання на тези:

Підвищення ресурсу роботи бандажів обертової печі / Дегодя Т.В., Бичковський Ю.О., Щербина В.Ю. // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 16-17.12.2015. – с.121-127

Підвищення ресурсу роботи бандажів обертової печі - Завантажити.