kpilogo shields

У тезах пропонується конструкція тарілчатого живильника, у якій формуюча пластина вигнута всередину таким чином, що вона утворює розширений канал в напрямку виходу сипучого матеріалу, що виключає ущільнення матеріалу перед цією пластиною, сприяє формуванню матеріалу в канавці з рівною поверхнею, що сприяє збільшенню продуктивності і зниженню похибки дозування живильника.

Посилання на тези доповіді:

Бондаренко Є. Б. Підвищення продуктивності і зниження похибки дозування тарілчатого живильника шляхом удосконалення конструкції / Є. Б. Бондаренко, І. О. Казак. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 111–112.

Завантажити у форматі PDF