kpilogo shields

Розглянуто шляхи зменшення енергоспоживання та спрощення конструкції форматора-вулканізатора покришок пневматичних шин та запропоновано технічні рішення для вдосконалення форматора-вулканізатора.

Посилання на тези доповіді:

Борщик С. О. Модернізація форматора-вулканізатора для виробництва пневматичних шин / С. О. Борщик, А. М. Каленюк. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 78-79.

Завантажити у форматі PDF