kpilogo shields

Розроблен технологічний процес лазерного розкрою полімерної плівки.

Посилання на тези доповіді:

Борщик С. О. Технологічний процес лазерного рокрою полімерної плівки / С. О. Борщик, О. П. Красавін, О. С. Владіміров. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 82.

Завантажити у форматі PDF