kpilogo shields

Розглянуто шляхи удосконалення екструзійних головок для виготовлення порожнистих виробів, та запропоновано технічне рішення.

Посилання на тези доповіді:

Борщик С. О. Модернізація екструзійної головки для формування порожнистого виробу / С. О. Борщик, О. С. Письменний. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 95.

Завантажити у форматі PDF