kpilogo shields

Розроблено технологічний процес лазерного зміцнення робочих поверхонь за рахунок локального нагріву таких, що піддаються зносу.

Посилання на тези доповіді:

Борщик С. О. Технологічний процес лазерного зміцнення робочих поверхонь / С. О. Борщик, О. П. Красавін, В. Й. Поповський. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 97.

Завантажити у форматі PDF