kpilogo shields

Розглянуто шляхи удосконалення інжекційного механізму машини для лиття під тиском, та запропоновано технічне рішення для інжекційного механізму литтєвої машини

Посилання на тези доповіді:

Борщик С. О. Модернізація інжекційного механізму литтєвої машини / С. О. Борщик, Я. В. Касян. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 77.

Завантажити у форматі PDF