kpilogo shields

Розроблено експериментальну установку та проведено дослідження зсувних напружень на границі коксопекова маса-мундштук в процесі екструзії електродних заготовок.

Посилання на тези доповіді:

Чирка Т. В. Експериментальне визначення зсувних напружень на границі коксопекова маса – мундштук в процесі екструзії електродних заготовок / Т. В. Чирка, Д. Г. Швачко, О. С. Тищенко. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 14-15.

Завантажити у форматі PDF