kpilogo shields

Процес випалу вуглецевих сипучих матеріалів в обертових печах характеризується їх угаром до 16-18% від загальної маси, що являється недоліком процесу в зв’язку з їх високою вартістю в порівнянні з вартістю природного газу. Для збільшення ефективності роботи печей проведено літературний пошук та запропоновано їх модернізацію. Запропоновано дослідження нестаціонарного процесу теплообміну при русі сипучих матеріалів в обертових печах, які спрямовані на регулювання часу перебування та швидкості переміщення вуглецевих матеріалів з ціллю зменшення угару.

Посилання на тези доповіді:

Дегодя Т. В. Розробка технічних рішень, спрямованих на вдосконалення роботи обертових печей / Т. В. Дегодя, І. Л. Шилович. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 100-101.

Завантажити у форматі PDF