kpilogo shields

В даній роботі пропонується розглянути варіант модернізованої конструкції щелепної дробарки з метою зменшення енергоємності та збільшення довговічності роботи машини.

Посилання на тези доповіді:

Дьогтяр М. М. Удосконалення конструкції щелепної дробарки / М. М. Дьогтяр, С. О. Борщик. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 107-108.

Завантажити у форматі PDF