kpilogo shields

В основу досліджень поставлена задача сортування полімерних матеріалів методом теплової сепарації, при якому полімери відсортовуються один від одного шляхом поступового підвищення температури фазового переходу. Для вирішення даної задачі потрібно розробити математичну модель, в результаті чого буде знайдено рівняння регресії.

Посилання на тези доповіді:

Дудецький Д. В. Метод теплової сепарації полімерних пакувальних виробів / Д. В. Дудецький, І. В. Коваленко. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 93-94.

Завантажити у форматі PDF