kpilogo shields

Запропоновано дві модернізації дебалансного валу віброшнекового живильника. В першій модернізації центральний дебаланс виконаний із статичним моментом, рівним 0,9-1,1 Нм від суми статичних моментів периферійних дебалансів, а в другій – кульові шпонки, які з'єднують рухомі дебаланси з валом, розміщені в площині, що проходить через вісь вала і перпендикулярна до осі симетрії дебаланса.

Посилання на тези доповіді:

Герасименко Ю. Ю. Модернізація дебалансного валу віброшнекового живильника / Ю. Ю. Герасименко. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 99-100.

Завантажити у форматі PDF