kpilogo shields

У роботі розглянуті види упаковок з полімерних матеріалів за жорсткістю конструкції: м’які, напівжорсткі та жорсткі, проаналізовано основні прийоми дизайну у вирішенні конструкції та оформлення розглянутих видів упакувань.

Посилання на тези доповіді:

Глухов О. М. Сучасний дизайн упаковки з полімерних матеріалів / О. М. Глухов, І. В. Бєлов, Т. Б. Шилович. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 89.

Завантажити у форматі PDF