kpilogo shields

На базі програмного комплексу АПРОКС методом скінченних елементів досліджено процес лінійного і нелінійного деформування літрових каністр для зберігання нафтопродуктів. На базі розроблених скінченно-елементних моделей проведено чисельний аналіз та визначено напружено-деформований стан каністри. Наведено результати чисельного аналізу літрових каністр для нафтопродуктів за умови їх штабельного зберігання, а також при падінні каністр. На основі виконаних розрахунків запропоновані проектно-конструкторські рекомендації щодо проектування подібного роду виробів.

Посилання на тези доповіді:

Гондлях О. В. Чисельний аналіз міцності літрових каністр за умов статичного та динамічного навантаження / О. В. Гондлях, А. О. Чемерис, В. Ю. Онопрієнко. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 80-81.

Завантажити у форматі PDF