kpilogo shields

Запропоновано модернізацію механізму змикання у литтєвій машині, яка полягає у використанні зворотно-поступального механізму, що приєднується до рухомої плити.

Посилання на тези доповіді:

Горобей В. О. Модернізація механізму змикання плит у литтєвій машині / В. О. Горобей. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 75.

Завантажити у форматі PDF